SB v St. Mary's, Football, 11-2-19SB @ Wallington, Basketball, 12-20-18SB v Woodridge, Basketball, 12-17-18SB v. Glen Ridge, Football, 11-3-18SB v. Wallington, Football, 10-20-18SB v. Becton, Football, 10-6-18SB v. Cresskill, Football, 10-1-18SB v. Butler, Football, 9-22-18SB v. North Arlington, Football, 9-15-18SB @ Secaucus, Football, 10-23-17SB v. Secaucus, Football, 10-21-17SB @ Hasbrouck Heights, Football, 10-6-17SB v. St. Mary's, Football, 9-30-17Skip Bailey Tournament, 1-8-17SB v. IC, Volleyball, 9-16-16SB v. North Arlington, Volleyball, 9-15-16SB v. Heights, Volleyball, 9-13-16SB v. Westwood, Volleyball, 9-9-16SB v Heights Girls Basketball, 2-16-16SBHS v. Pal Park HS Girls Basketball, 2-8-16SBHS Girls Lacrosse v PCTI, 4-11-15SBHS Girls Lacrosse v Tenafly, 3-28-15SB Falcons v. Ridgewood, 1-11-15SB Falcons v. Ramsey, 12-6-14SB Falcon Thanksgiving TournamentSB Volleyball, 10-30-14Tri-State, Project 120, 6-29-14Tri-State, Project 120, 6-28-14Tri-State, Lax Inception, 6-15-14Tri-State, Lax Inception, 6-14-14Battle At The Brook, 6-7-14Battle At The Brook, 6-1-14Battle At The Brook, 5-31-14Girls SB Falcons LacrosseSB Lacrosse Day, 5-3-14Saddle Brook Falcon Basketball - Harlem Globetrotters, 2-17-14Mayhem - MensMayhem - WomensMayhem - General